Home / hỏi về xuất khẩu lao động đài loan

hỏi về xuất khẩu lao động đài loan

Hỏi tôi muốn xin về nước trước thời hạn liệu có bị trừ gì không

Hỏi tôi muốn xin về nước trước thời hạn

Trong trường hợp của bạn, bạn đi xuất khẩu lao động Đài Loan đã được 18 tháng và hiện tại công ty không có nhiều việc, bạn muốn trở về thì liệu bạn sẽ được bồi thường những gì? Trường hợp thứ 1: Nếu việc bạn muốn về nước trước …

Read More »